Network Satış & Teknik Servis

Network

NETWORK KURULUMU
NETWORK (AĞ) NEDİR?
Ağ, iki ya da daha fazla cihazın, belirli bir kaynak üzerinden, birbirleriyle bağlanarak oluşan sistemdir. Bu sistem, kaynak paylaşımları, veri aktarımları yapmamızı ve iletişim kurmamızı sağlar. Örneğin internet, dünya üzerindeki bilgisayarların birbirlerine bağlanarak oluşturduğu, sınırlaması ve yöneticisi olmayan bir bilgi iletişim ağıdır. Yerel    Alan Ağı (LAN) ve Geniş Alan Ağı (WAN) olmak üzere iki tür ağ çeşidi vardır.

YEREL ALAN AĞI -LOCAL AREA NETWORK- (LAN)
Yerel alan ağı, sınırlı bir bölgede kullanılan ağdır. Genellikle okul, ofis ya da bina gibi bir bölge ile sınırlıdır. Dosya, program paylaşımı, e-mail gibi işlerin kolaylıkla yapılmasını sağlar.

GENİŞ ALAN AĞI -WİDE AREA NETWORK- (WAN)
Geniş alan ağı, ülkeleri hatta coğrafi bölgeleri birbirine bağlayan ağdır. Ağlar arası bağlantı, okyanuslar arası kablolama, fiber optik kablolar ya da uydular üzerinden sağlanabilir.

KURULUM KABLOLAMA
Network sistemleri sayesinde iş yerinizde ya da evinizde kullandığınız yazıcı ya da tarayıcı gibi ürünlerinizi diğer network kullanıcılarıyla paylaşabilirsiniz. Yapısal kablolama sayesinde, altyapısal ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. 

NETWORK KURULUM AŞAMASI
İşletmenizin hem ofis içi hem de tüm dünya ile iletişim kurabilmesi açısından ağ altyapı gereksinimi önemlidir. Network bu konuda hem zaman hem de para kazancı sağlamanıza yardımcı olur. Ayrıca network, hem işletmenizin performansının artmasına hem de güvenlik konusunda size yardımcı olur.
İlk olarak network topolojisi çıkarmak önemlidir. ‘’Star, bus ve ring’’ olmak üzere üç çeşit network yapısı vardır.

1.YILDIZ TOPOLOJİSİ (STAR TOPOLOGY)
Yaygın olarak kullanılan yıldız topolojisi, tüm cihazların ortak bir merkeze (hub ya da switch) bağlanmasıdır.  Ağa bağlı göndericiden çıkan veri önce merkezdeki hub ya da switch’e gelir. Alıcı oradan cihaza gönderilir. Merkezdeki sorun tüm ağı etkiler.
Yıldız topolojisinde çift burgulu kablolar kullanılır. Cihazların merkeze uzaklığı en fazla 100 metredir. 100 metreden sonra performans düşer.

* AVANTAJLARI
 • Ağın kurulumu, yönetimi ve sorun tespitleri kolaydır.
 • Bağlı olan cihazlarda oluşacak herhangi bir sorun ağı etkilemez.

 • * DEZAVANTAJLARI
 • Çok fazla kabloya ihtiyaç duyulur.
 • Merkezdeki hub veya switch’te oluşan sorun tüm ağı etkiler.

 • 2.YOL TOPOLOJİSİ (BUS TOPOLOGY)
  Omurga yapı olarak da adlandırılır. Tüm terminaller tek bir hat üzerine bağlanır. Gönderilen veri hedefe ulaşıncaya kadar hat üzerinde bulunan tüm terminallere uğrar. Veri, terminallerin birbirine iletilmesiyle değil, kendi başına dolaşarak yol alır.

  * AVANTAJLAR
  - Kurulumu ve ağa yeni cihaz eklenmesi kolaydır.
    - Daha az kablo kullanılır.
    - Ekonomiktir.
    - Switch ya da hub gerektirmez.

  * DEZAVANTAJLARI
      - Eklenen her cihaz ağ performansını kötü etkileyeceğinden dolayı, bağlanabilecek cihaz sayısı azdır.
      - Ağ kısa mesafe kablo üzerine kuruludur.
      - Sorun tespiti ve çözümü zordur.
      - Ana kabloda oluşan bir sorun tüm ağı etkiler.

  3. HALKA TOPOLOJİSİ (RİNG TOPOLOGY)
  Dairesel biçimdeki ağ, doğrudan ya da bir aktarma kablosu ve arayüz ile uçtan uca alıcıya bağlıdır. Birimler, gelen kabloda alıcı, giden kabloda gönderici işlevi görür. Token adı verilen sinyal, halkanın çevresindeki tüm bilgisayarlara uğrayarak hedefe ulaşır.

  * AVANTAJLARI
      - Bağlı olan tüm istasyonlar eşit erişim hakkına sahiptir.
      - Ağın büyümesi performansı az etkiler.

  * DEZAVANTAJLARI
       - Kullanılan topolojiler arasında en pahalısıdır.
       - Bağlı olan cihazlardan birindeki herhangi bir sorun ağın çökmesine sebep olabilir.