Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

KEP
KAYITLI ELEKTRONİK POSTA(KEP) NEDİR?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) elektronik posta yoluyla yasal geçerliliği olan, teknik olarak güvenli bir şekilde e-belge paylaşımını sağlayabilen ve yaptığı bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayabilen tek araçtır. KEP KULLANMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Tebligat Kanunu’na eklenen “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesine göre, tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabileceği düzenlenirken, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu tutuldu. Diğer tüzel ve gerçek kişilerde isteğe bağlıdır.

KEP SİSTEMİ İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı kurum, kuruluş ve şahıslar arasında elektronik olarak gönderilip alınabilecek, yasal geçerli olarak elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, tebligat, ihtar, ihbar, vb.) yapılmaktadır. Şirketler ile gerçek kişiler arasında ve kurum içi her türlü yazışma, belge paylaşımı, sözleşme, tebligat, ihtar/ihbar, e-fatura, telefon görüşme dökümleri, banka talimatları, hesap ekstreleri, kredi kartı ekstre gönderimleri, siparişler, ihale teklifleri, e-ticaret işlemleri gibi sayısız alanda kullanılmaktadır. Kullanıcılar tarafından istendiği takdirde, iletişimin gizliliği sağlanarak güvenli haberleşme ve elektronik belgelerin güvenli bir ortamda saklanması da KEPHS tarafından verilecek katma değerli hizmetleri ile mümkün olmaktadır.

KEP HESABI BAŞVURUSU İÇİN HANGİ EVRAKLAR GEREKLİDİR?
Bireysel;

Üzerinde T.C. Kimlik Numarası açıkça yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı, Almak istediği KEP hesabı adresi

  • Mobil (GSM) telefon numarası
  • Standart e-posta hesabı adresi
  • İNTER-KEP Bireysel KEP Hesabı Kullanıcı Sözleşmesi
  • İNTER-KEP Bireysel KEP Hesabı Başvuru Formu

  • Kurumsal;

    Varsa MERSİS numarasını kullanarak KEP adresi almak için tüzel kişinin MERSİS kaydı ve numarası, Ticaret Sicil Memurluklarından alınacak Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Faaliyet Belgesi, Tüzel kişi adına KEP hesabı başvurusunda bulunan yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri veya vekâletname gibi yetkili olduklarını gösteren belge (aslı veya noter tasdikli suretinin gösterilmesi zorunludur),

  • İNTER-KEP Kurumsal KEP Hesabı Kullanıcı Sözleşmesi
  • İNTER-KEP Kurumsal KEP Hesabı Başvuru Formu