E-Defter
E-DEFTER NEDİR?

Yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulmasını sağlayan ve maliyeye elektronik imzayla berat verildiği sistemdir. “Vergi Usül Kanunu’na” göre 10 milyon üzeri cirosu olan firmaların olarak e-defter ‘e geçiş yapmaları zorunluluktur. Bununla birlikte e-defter sistemine gönüllü geçiş de yapılabilmektedir. E-Defter, kanunen tutulması zorunludur.

E-DEFTER’İN AVANTAJLARI NELERDİR?
  • E-Defter uygulaması ile dosyalarınız güvenli bir ortamda saklanmış olur.
  • Kâğıt bastırmanız gerekmez.
  • Kağıtlarınızı notere onaylatmanız gerekmez.
  • Mürekkep masrafınızı ortadan kaldırır.
  • Defterler için yazıcıdan çıktı almanıza gerek kalmaz.
  • Arşiv maliyetini tamamen ortadan kaldırır.
  • Kâğıt israfını ortadan kaldırır.
  • Doğaya katkı sağlamış olursunuz.